Videokurzy angličtiny

Kliknutím na obrázek přejdete na kurz

Máte chaos v gramatice? Tento videokurz vás provede všemi časy i jejich aspekty. V šesti lekcích a šestnácti videích se naučíte tvořit věty v přítomném, minulém, předpřítomném, předminulém i předbudoucím čase. Ukážeme si několik způsobů vyjádření budoucnosti a jako bonus se v poslední lekci podíváme na tvorbu podmínkových vět, které na gramatické časy navazují. Vzhledem k tématům a vzrůstající náročnosti je kurz vhodný pro mírně až středně pokročilé (úrovně A2-B2), středoškoláky a maturanty.

Více na kurzyproradost.cz

Získáte přehled v těchto oblastech:

✔️ Gramatika

Jak vytvořit oznamovací věty, zápor i otázky ve všech časech a jejich aspektech (prostý/průběhový) – přítomný, minulý, předpřítomný, předminulý, vyjádření budoucnosti

✔️ Srovnání

Jak rozpoznat prostý od průběhového, minulý od předpřítomného, „will“ od „going to“ apod.

✔️ Podmínkové věty (Conditional Clauses) jako bonus.

Navazují na gramatické časy, takže budou praktickým doplňkem kurzu.

↗️Vzhledem k tématům a vzrůstající náročnosti bude kurz vhodný pro mírně až středně pokročilé (úrovně A2-B2).